České katolické biblické dílo

České katolické biblické dílo (ČKBD) bylo zřízeno v rámci římskokatolické církve v České republice. Vzniklo 22. září roku 1993, kdy Česká biskupská konference schválila jeho statut.
V katolické církvi byl silným impulsem ve vztahu k bibli Druhý vatikánský koncil. Předposlední kapitola sněmovní konstituce „O Božím zjevení“ obsahuje výzvy k praktickému docenění Božího slova v životě věřících. Zmiňuje se mimo jiné o „vhodných vzdělávacích zařízeních a jiných prostředcích“. Prvotní snahou těchto institucí je vydávat překlady bible do mateřských jazyků. Usilují také o šíření bible a pomůcek k porozumění biblickému textu.

Katolická biblická federace podporuje biblický apoštolát, umožňuje výměnu zkušeností na celosvětové úrovni, udržuje kontakty s představiteli vědeckého výkladu Písma svatého a spolupracuje s biblickými společnostmi jiných křesťanských vyznání. Také České katolické biblické dílo je součástí této celosvětové organizace, která má sekretariát v německém Stuttgartu. Katolická biblická federace je celosvětové sdružení katolických organizací, které se snaží sloužit Božímu slovu. V současné době ji tvoří více než 300 institucí z celého světa. České katolické biblické dílo v ní tvoří společně s biblickými instituty sousedních zemí subregion Střední Evropa.

Prvním ředitelem se stal doc. ThDr. Karel Flossmann. V současné době je ředitelem doc. Petr Chalupa, Th.D.
Předsedou správního výboru je od 25. 4. 2006 Mons. Dominik Duka

V letech 1993-2001 sídlilo České katolické biblické dílo v Českých Budějovicích.

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.