Facebook Pixel

Spiritualita (edice Život z víry)

Poslechněte si audioknihy s duchovní tématikou, které hledají odpovědi na otázky, jež zajímají nejen věřící křesťany. Spirituální literatura, kterou najdete v naší nabídce online audioknih, je psána především kněžími, kteří mají co říct například o cestách k Bohu, duchovním růstu nebo vztazích v rodině. Nechte se inspirovat jejich zkušenostmi a získejte motivaci a sílu k překonávání životních překážek.

Ke koupi a stažení nabízíme například populární audioknihu Odpuštění francouzského kněze Guye Gilberta, který skrz svá slova pomáhá najít sílu odpouštět lidem i ve zdánlivě nemyslitelných situacích. Velký ohlas má také dobrodružná kniha Modlitba argentinských nocí katolického kněze a biologa Marka Orko Váchy nebo modlitební průvodce Otčenáš kardinála Tomáše Špidlíka, který je také autorem pohádek pro děti.

audiokniha O katechezi od Adama
Základní aspekty učení katolické církve podrobněji rozebírá doktor teologie David Bouma.
179 Kč
audiokniha Dějiny křesťanského výtvarného umění
O hlavních epochách dějin křesťanského výtvarného umění hovoří historik umění prof. Jan Royt.
179 Kč
audiokniha Církev a věda
O vztahu církve a vědy v průběhu věků hovoří církevní historik, teolog Martin Weis.
179 Kč
audiokniha Církev a válka
Teolog Martin Weis přináší ucelený pohled na problematiku války a proměny postojů církve k násilí.
179 Kč
audiokniha Husovská dilemata
6 dílů vzdělávacího cyklu teologa Ctirada Václava Pospíšila přibližuje osobnost a dobu mistra Jana Husa.
134 Kč
audiokniha Svaté královny
Příběhy mimořádných žen, které se svými projevy svatosti zapsaly do dějin, přibližuje církevní historik profesor Martin Weis.
179 Kč
audiokniha Církevní dějiny v zrcadle času I.
Jiří Mihola z Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přibližuje dějiny církve od jejích počátků až do devatenáctého století.
179 Kč
audiokniha Církevní dějiny v zrcadle času II.
Dějiny církve mezi prvním vatikánským koncilem a koncem druhé světové války mapuje profesor Martin Weis, církevní historik Teologické fakulty Jihočeské univerzity.
179 Kč
audiokniha Církevní dějiny v zrcadle času III.
Profesor Martin Weis hovoří o církevních dějinách v období od konce druhé světové války do začátku 21. století.
179 Kč
audiokniha Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel
24 dílů vzdělávacího cyklu teologa Ctirada Václava Pospíšila, který Radio Proglas odvysílalo v roce 2010.
179 Kč
audiokniha Česká katolická teologie 1850-1950
6 dílů vzdělávacího cyklu teologa Ctirada Václava Pospíšila, který Radio Proglas odvysílalo v roce 2014.
134 Kč
audiokniha Úvod do teologie trojjediného Boha
28 dílů vzdělávacího cyklu teologa Ctirada Václava Pospíšila, který Radio Proglas odvysílalo v roce 2010.
179 Kč
audiokniha Život svatého Antonína poustevníka
V příběhu sv. Antonína najdeme stále mnoho inspirace pro náš osobní život s Bohem. Igor Dostálek čte jeho životopis z pera biskupa sv. Atanáše.
99 Kč
audiokniha Úvod do mariologie: Matka Páně podle Písem
14 dílů vzdělávacího cyklu teologa Ctirada Václava Pospíšila, který Radio Proglas odvysílalo v roce 2012.
179 Kč
audiokniha Hermeneutika mystéria
Třináctidílný cyklus nastiňuje základní periodizaci dějin teologie a osvětluje základní principy myšlení současné katolické dogmatické teologie.
179 Kč
audiokniha Odpuštění
Jak odpouštět v rodině, ve vztazích a jaké nástroje k tomu nabízí církev? Herec Jiří Miroslav Valůšek čte knihu francouzského kněze Guy Gilberta "Odpuštění".
143 Kč
audiokniha Otčenáš
V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější v životě křesťana.
144 Kč
audiokniha Pán se stará
Otevřenost, poctivost, autenticita, založená na důkladném vzdělání a duchovní zkušeností. Josef Prokeš čte své úvahy, formované opravdovou vírou.
185 Kč
audiokniha Bible v liturgii – cyklus A
Projekt Bible v liturgii vám přináší výklady k jednotlivým nedělním čtením pro liturgický rok 2019/2020 (cyklus A) v dárkovém balení na USB flash disku.
404 Kč
audiokniha Modlitba argentinských nocí
Dobrodruh, který se nebojí žít. Kniha, která trefuje do černého. Marek Orko Vácha čte svůj text o cestách k Bohu a smyslu života.
125 Kč
audiokniha Duchovní doprovázení podle sv. Jana
Co obnáší duchovní doprovázení? Kdo je duchovní průvodce a jak mají s doprovázeným na cestě hlubšímu pochopení evangelia společně postupovat?
143 Kč
Jsme na sítích
© 2020 Slyš.to s.r.o.