Martin Holík

Martin Holík (* 1960, Brno) je český katolický kněz, zakladatel Radia Proglas, kterého je jednatelem a ředitelem.

Je z dvojčat, má staršího bratra; studoval gymnázium v Brně, poté FE VUT v Brně, je inženýrem elektrotechnologem. Teologii studoval tajně, vysvěcen byl v roce 1987; po vojenské službě pracoval jako projektant, po změně režimu dva a půl roku v různých povoláních; od roku 1992 byl administrátorem farnosti Brno-Žebětín a Kohoutovice; od roku 1995 se věnuje zejména rozhlasu. Kromě činnosti v Radiu Proglas je od 1. srpna 1995 kaplanem brněnské farnosti svatého Augustina v Masarykově čtvrti. Od roku 2004 do roku 2012 se věnoval spolu-založení i rozvoji televize dobrých zpráv, Tv Noe.

Od roku 1977 do roku 2014 byl jedním z vedoucích křesťanského celoročně (před rokem 1989 tajně) působícího Střediska Radost,  jehož vrcholem činnosti jsou letní tábory pro děti a mladé na samotě Amerika v Orlických horách.

Je členem MSKA a dalších organizací; Proglas je členem Asociace provozovatelů soukromého vysílání APSV. Také je členem Konference evropských křesťanských rádií CERC. Martin Holík publikuje v oboru péče o děti a mladé (edice Mutabor, časopisy připravované dětmi), dále v oboru problematiky médií populárně i technicky (technologie, zapojení křesťanů, nová média, Zpravodaje Proglasu, magazín Vlnění...). Přednáší a navštěvuje systematicky i nesystematicky farnosti, přátele Proglasu, poutní místa. Vede provoz několika webů, mezi nimi www.proglas.cz, obdobně donedávna www.tvnoe.cz. Má účet na FB, a Twitteru a Signálech. Je aktivním muzikantem, příležitostným skladatelem, jeho koníčkem je dodnes elektronika.

15. září 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore (Mons.).

Od školního roku 2014/2015 učil tři roky předmět Náboženská výchova na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně v Lerchově ulici.

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.