Josef Prokeš

Josef Prokeš (*1980) je český kněz, skaut a horolezec.

Na kněze byl vysvěcen v červnu roku 2009. V prvních letech svého kněžství působil jako spirituál Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Během této doby inicioval např. vznik diskusního cyklu o křesťanství pro veřejnost s názvem „Bez vytáček o křesťanství“, setkání pro studenty českobudějovických středních škol „Studentské středy“ či modlitební skupiny na středních školách – „Buňky modliteb“. Od roku 2015 studoval obor misiologie na papežské univerzitě Gregoriana v Římě. Roku 2017 byl ustanoven administrátorem farnosti Vodňany a farností Chelčice, Lomec a Skočice.

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.