svatý Atanáš

Svatý Atanáš (*kol. 295 Alexandrie - + 2. 5. 373 Alexandrie) byl synem křesťanských rodičů, měl řecké vzdělání, jeho učitelem byl mnich Antonín Veliký. Jako mladý jáhen byl ovlivněn alexandrijským biskupem Alexandrem a cca kolem roku 318 se ostře postavil proti Areiovi a jeho učení. Zúčastnil se Nicejského koncilu, kde bylo roku 325 odsouzeno ariánství. Po smrti biskupa Alexandra v roce 328 se Atanáš stal jeho nástupcem na patriarchálním stolci a hlavou egyptské církve. Celkem pětkrát byl poslán do vyhnanství, ale nedal se tím ve svých názorech zlomit. V letech 335- 337 našel útočiště v Trevíru u biskupa Maxima a další vyhnanství prožil v blízkosti Alexandrie. Snažil se také získat na svou stranu semiariány a smířit se s apolinaristy.

Katolická církev si jeho památku připomíná 2. května, ctí ho jako učitele církve a počítá ho mezi čtyři největší východní církevní otce. Byl rovněž obdařen titulem „otec ortodoxie“. Jeho hrob se nachází v kostele svatého Kříže v Benátkách.

 

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.