ThLic. David Bouma, Th.D.

ThLic. David Bouma (*14.5.1971) je vysokoškolský pedagog působící na univerzitách v Hradci Králové a Praze.

Po studích na královéhradeckém gymnáziu vystudoval v roce 1991 na FFUP v Olomouci obor Psychologie. V následujícím období (1992-1997) se věnoval studiu katolické teologie na KTF UK v Praze a o deset let později vystudoval Teologickou fakultu Papežské gregoriánské univerzity v Římě,  kde za svoji postgraduální specializaci ve fundamentální teologii získal titul ThLic.
V letech 2008-11 studoval doktorský obor na Katedře systematické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci, kde získal titul ThD.

Od roku 2007působí jako odborný asistent na Katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK v Praze a od stejného roku působí rovněž jako odborný asistent na Katedře kulturních a náboženských studií na Pedagogické fakultě UHK v Hradci Králové.

Zaměřuje se na psychologii náboženství a křesťanskou teologii, se zvláštním zaměřením na vztah mezi křesťanstvím a kritickou racionalitou.

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.