ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Prokop Brož (* 22. března Náchod) je římskokatolický kněz a emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (2010 - 2018).

Narodil se jako šesté ze sedmi dětí manželů Jaroslava a Lidmily Brožových. Po absolvování gymnázia v Trutnově v roce 1990 strávil rok v teologickém konviktu v Litoměřicích. V letech 1991 až 1996 studoval v Římě na  Papežské lateránské univerzitě,  z toho první dva roky filozofii a poté teologii. V roce 1996 byl vysvěcen na jáhna. Roční jáhenskou službu vykonal zčásti v Diecézním centru života mládeže Vesmír v Jedlové a zčásti ve farnosti Polná.

Dne 14. června 1997 byl biskupem Otčenáškem vysvěcen na kněze. Následně působil jako farní vikář v  Nové Pace (1997 - 1998) a Kutné Hoře (1998 - 2001). V letech 2001 až 2003 studoval systematickou teologii na Papežské univerzitě Georgiana, kde získal licenciát teologie. Od roku 2003 vyučuje jako odborný asistent na katedře systematické teologie (později přejmenované na katedru fundamentální a dogmatické teologie) Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, v letech 2004 - 2006 a 2008 - 2009 zde byl také fakultním kaplanem. Dne 14. května 2007byl jmenován sídelním kanovníkem vyšehradské kapituly. Od roku 2008 také externě vyučuje na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého.

Po skončení svého děkanského období na pražské teologické fakultě strávil půl roku v Římě. Po návratu se rozhodl ukončit své akademické působení v Praze a na vlastní žádost se vrátil do královéhradecké diecéze, kde převzal běžnou duchovní správu farnosti Nový Hradec Králové. Zároveň rezignoval na sídelní kanonikát v Praze na Vyšehradě, načež se stal čestným kanovníkem. Akademické působení však zcela neopustil. Biskup Jan Vokál jej jmenoval ředitelem Diecézního teologického institutu, fungujícího při Univerzitě Hradec Králové.

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.