prof. František Kunetka, Th.D., SDB

 prof. František Kunetka, Th.D., SDB (*26.11.1945 Olomouc) je český římskokatolický teolog, duchovní, člen salesiánské kongregace, profesor a vedoucí katedry liturgické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Narodil se do katolické rodiny a již od raného mládí ministroval v kostele při dominikánském klášteře (ten byl poté v roce 1950 při Akci K uzavřen). Seznámil se zde se salesiánem Stanislavem Paláskem a postupně spolu tajně vedli skupinky chlapců ke skautingu.

Současně se učil hrát na klavír, v roce 1963 se přihlásil na studium konzervatoře, na varhanní oddělení a v roce 1968 ji dokončil. Zároveň se přihlásil na studium teologie na dočasně obnovené teologické fakultě v Olomouci. Věčné sliby však složil již v roce 1974 tajně.

Poté působil v Zábřehu, kde byl však pro svoji příliš vlivnou činnost a pastoraci mládeže vyslýchán STB a následně přeložen do odlehlejší farnosti Branná na Jesenicku. František se nadále zajímal též o samizdatovou literaturu, kterou se snažil dále šířit, byl opět vyslýchán STB a přeložen do farnosti Čeladná v Beskydech.

Rozhodnutím vyšších salesiánských představitelů byli mladí kněží vysíláni na zahraniční studia, František jezdil tajně studovat do Krakowa a německého Erfurtu, kde získal licenciát. Jezdil též po různých bytech v mnoha městech v Československu a tajně učil zájemce o studium teologie. Následně byl za svou činnost přeložen do téměř opuštěné farnosti Nové Pláně na Bruntálsku.

Ihned po roce 1989 usiloval o znovuobnovení teologické fakulty v Olomouci a po tomto úspěšném kroku se stal jejím proděkanem pro studium a vedl katedru liturgiky. V roce 2008 byl jmenován profesorem v oboru Teologie.

Mezi jeho badatelské zaměření náleží zejména sakramentální liturgie.

Zdroj: www.cmtf.upol.cz, www.pametnaroda.cz

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.