prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th. D.

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (*27.12.1971 Praha)  je český teolog, filozof a vysokoškolský pedagog. Svůj vědecký zájem zaměřil na teologickou antropologii a eschatologii a na dějiny české katolické teologie.

Po gymnáziu v Praze absolvoval Teologický konvikt v Litoměřicích a následně pak v letech 1991-1997 studoval v Římě filosofii na Pontificia Universitas Lateranensis, filosofii, teologii a literaturu na Accademia Balthasar, filosofii na Pontificia Universitas Gregoriana, kde získal licenciát. Další studium teologie bylo již externí a dokončil jej v roce 2001.

V roce 1998 se stal odborným asistentem na katedře filozofie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Následně na této fakultě studoval postgraduálně teologii a v roce 2006 získal doktorát, v roce 2009 se zde také habilitoval. O šest let později byl jmenován profesorem.  

Dne 1. 2. 2018 byl uveden do funkce děkana KTF UK (nahradil dosavadního děkana prof. Prokopa Brože) a stal se prvním děkanem Katolické teologické fakulty od založení univerzity v r. 1347–1348, který není knězem.

Je ženatý a má 4 děti.

Zdroj: www.christnet.eu, www.cs.wikipedia.org

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.