doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.

doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (* 1956) je římskokatolický kněz, katecheta, vysokoškolský pedagog

Po maturitě na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí (1975) studoval v letech 1979 – 1984 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích.
V polovině roku 1991 byl vyslán k postgraduálnímu studiu na Papežskou salesiánskou universitu (UPS) v Římě. Po třech letech studia na teologické fakultě UPS dosáhl licenciátu (licenciátní práce s titulem L’educazione dei giovani alla fede nei libri sapienziali dell’Antico Testamento) a poté pokračoval v doktorském studiu až do r. 1997, kdy po úspěšném obhájení disertační práce Il cardinale František Tomášek: la ricostruzione della sua figura di catechista e di catecheta byl prohlášen doktorem teologie v oboru teologie pastorální se specializací katechetika. V roce 2005 se habilitoval před Vědeckou radou CMTF UP v Olomouci a byl jmenován (s účinností od 15. června 2005) docentem pro obor teologie.

Po absolvování pregraduálního studia na bohoslovecké fakultě působil v letech 1984 – 1991 v duchovní správě.
V období 1997 – 1998 byl odborným asistentem pro obor katechetika a náboženská pedagogika na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Následující tři roky působil jako odborný asistent na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V letech 2001-2005 působil jako odborný asistent na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, následně, v letech 2005-2011, působil jako docent na katedře křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Od roku 2012 působí jako docent na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Věnuje se problematice katecheze v situaci postmoderní společnosti. Zaměřuje se na metodologii katechetické činnosti s dospělými. V centru jeho zájmu jsou formy a metody katechizace na bázi biblického textu.

Zdroj: www.ktf.cuni.cz, www.cmtf.upol.cz

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.