doc. Petr Chalupa, Th.D., SDB

doc. Petr Chalupa, Th.D., SDB (* 21. 7. 1954 Olomouc) je římskokatolický kněz, biblista, starozákonní exegeta, překladatel. 

Od roku 1990 vyučoval na teologické fakultě v Olomouci. V letech 2003–2006 byl jejím děkanem, v letech 2000–2003 a 2008-2018 zastával funkci proděkana pro studijní záležitosti.

Od roku 1997 je ředitelem Českého katolického biblického díla. Věnuje se popularizaci Bible, připravuje přednášky, školení pro lektory a praktickou práci s Biblí pro širokou veřejnost.

Je také členem salesiánské kongregace.

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.