prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. (9. 4. 1962 České Budějovice) je vedoucím Katedry teologických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a profesorem církevních dějin. Mezi jeho badatelskou činnost patří zejména církevní dějiny konce devatenáctého a dvacátého století se zaměřením na témata vztahů státu a katolické církve, dějiny perzekucí církví a jiných náboženských společenství v jihočeském regionu nacistickým a komunistickým režimem a dějiny spirituality. Je autorem velké řady monografií a studií a za svoji činnost získal několik ocenění.

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.