Facebook Pixel

Církev a válka

Slyš.to / 2020
Edice: Život z víry, Znáte z Proglasu
Délka knihy: 00:00
připravujemeplánovaný termín vydání 07/2020

O audioknize

Čtrnáctidílný cyklus pořadů z roku 2012 nabízí posluchačům ucelený pohled na problematiku války a proměny postojů církve k násilí. Vznikal ve spolupráci s někdejším redaktorem Radia Proglas Petrem Pospíšilem a vedoucím katedry církevních dějin na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, prof. ThLic. PaeDr. Martinem Weisem, Th.D. Hovoříme například o zbraních v kostele, úloze křesťanů ve válce, středověkých kruciátách, náboženských válkách v Evropě nebo o úloze papežů za obou světových válek.Unikátní soubor duchovních vzdělávacích cyklů můžete znát již z vysílání Radia Proglas. Vznikaly v letech 1999 - 2020 a nabízí širokou škálu různě zaměřených témat prezentovaných odborníky převážně z řad teologie a historie. Vzdělávací cykly lze rozdělit do čtyř základních okruhů, pro jednodušší orientaci barevně odlišených:

 

Modrý okruh: Spiritualita a křesťanská formace - tato témata cílí na křesťanskou morálku a prožívání víry v konkrétních situacích. Jako základní uvedení do křesťanské praxe slouží pořady věnované katechizmu a katechezi. Soubor rozšiřují příspěvky zaměřené na přínos všech sedmi katolických svátostí a na morální hodnoty.

 

Oranžový okruh: Systematická teologie - tato témata poskytují základní přehled v oblasti katolické teologie. Přibližují základní pravdy víry a pomáhají vyvarovat se některých omylů, kterých se můžeme dopouštět nevědomky. Zároveň oproti základním poučkám katechizmů rozšiřují znalosti do větší hloubky.

 

Žlutý okruh: Církevní dějiny - tyto pořady se zaměřují na události života církve od jejího založení až po současnost. Jednotlivé události kontextují do historických souvislostí a nabízejí hlubší porozumění vybrané problematice.

 

Zelený okruh: Jiné - jedná se o cykly, které nespadají přímo pod výše zmíněné tematické soubory, ale rozšiřují vzdělání praktikujícího křesťana.

přebal knihy

Jsme na sítích
© 2020 Slyš.to s.r.o.