Josef Fojta

Josef Fojta (1973) je absolventem Konzervatoře v Brně ve třídě prof. Jaromíra Škáry a prof. Vlastimila Cupáka (1987–1993) a Janáčkovy akademie múzických umění ve třídě doc. Pavla Šumpíka a Františka Vlka (1993–1998) v oboru hra na bicí nástroje. Byl členem komorního orchestru Janáčkovy akademie múzických umění. Během studií pravidelně hostoval v bicí skupině Státní filharmonie Brno a Filharmonie Zlín.Vedle svých kolegů z jiných hudebních oborů vystupuje jako hráč na vibrafon a jiné bicí nástroje. Tato hudební seskupení se většinou orientují na interpretaci hudby druhé poloviny 20. století s akcentem na skladby českých autorů. Řadu titulů uvedl v premiérách u nás i v zahraničí. Je uměleckým vedoucím komorního sboru ANIMA UNA, který se zabývá současnou duchovní hudební tvorbou. Věnuje se aranžování a kompozici převážně scénické hudby (filmové, divadelní i rozhlasové). Jako studiový hráč se podílí na různorodých hudebních projektech. Od roku 1994 úzce spolupracuje s Jiřím Pavlicou a jako stálý host se souborem Hradišťan. V roce 2000 se stává členem hudební skupiny JIŘÍ PAVLICA a TALANT a od roku 2004 stálým členem Hradišťanu.

Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.