Missa intima a Hrad v nitru

Interpret: Josef Fojta
Slyš.to / 2021
Edice: Fojta&Míšek
Délka alba: 38:57
MP3 online256 kbps 200 Kč koupit
CD 250 Kč koupit
Chci darovatMP3 audioknihu 200 Kč koupit

O albu

Duchovní projekt nepřímo navazuje na album Všechno má svůj čas. Autorská dvojice Josef Fojta & Emanuel Míšek společně s komorním sborem Anima Una se sbormistrem Pavlem Kociánem, komorním orchestrem Musica Festa pod vedením Stanislava Vavřínka, Jiřím Kučerovským a dalšími vynikajícími hudebníky vás jeho tvůrci ve třech cyklech zvou do vašich vlastních „Hradů v nitru” i k intimnímu setkání s Absolutnem i s těmi, kteří už ví.

Missa Intima je naším vyznáním pokladu mše svaté jako prostoru pro fyzický dotek s Absolutnem. Prostoru naprostého vydání, přijetí, a proto svobody. Mše je pro nás vrcholným důkazem skutečnosti, že vše klíčové tu je a navždy bude. Záleží jen na člověku, jestli je ochotný se nechat disponovat k tomuto intimnímu dialogu. Nás samotné během tvorby nakonec přivedl ke snaze o co nejskromnější užití uměleckých prostředků, které se tvůrci nabízí. To proto, aby posluchač nepřišel o příležitost cítit tep vlastního srdce.

Hrad v Nitru je inspirován stejnojmenným dílem španělské řeholnice Terezie z Ávily (1515-1582). V něm tato neobyčejná žena a reformátorka karmelitánského řádu uvažuje o lidské duši jako o hradu se sedmi komnatami, kterými člověk musí projít, pokud se chce setkat s Bohem i sám se sebou. Je pozoruhodné, že ani pět set let neubralo tomuto duchovnímu spisu na aktuálnosti. Evropa byla tehdy jako dnes opojena. V době Tereziině bohatstvím plynoucím ze zámořských objevů a počínajícím kapitalismem, dnes vědeckým pokrokem a lidskými právy. Tehdy na pokraji třicetileté války, dnes v obavách před globálním konfliktem a ekologickou katastrofou v nejširším smyslu toho slova. Předkládáme posluchači naši reflexi Tereziiných myšlenek. Jde v ní o jediné: Bůh je v nás.

Ora pro Nobis je logickým vyústěním předchozích dvou děl. Lidská osobitost a jedinečnost je za „horizontem života” nerozdílně svázaná s těmi, kteří tu byli před námi. S těmi, kteří pochopili, že iluze naší vlastní „dokonalosti” je nejnebezpečnější a nejrafinovanější lží na tomto světě. Svatý Michaeli, Svatá Anežko, Svatý Josefe, orodujte za nás.

přebal knihy

Poslechněte si ukázku zdarma


Jsme na sítích
© 2024 Slyš.to s.r.o.